Ringtone Work

   93 Download    643 View

Category: Pop

Artist: Rihanna



Ringtone: Rihanna - Work

Work, work, work, work, work, work
He said me haffi
Work, work, work, work, work, work!
He see me do mi
Dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt!
So me put in
Work, work, work, work, work, work
When you ah guh
Learn, learn, learn, learn, learn
Meh nuh cyar if him
Hurt, hurt, hurt, hurt, hurting
 




 

Tải về điện thoại Soạn: TM gửi 8538